fbpx

โปรแกรมชะลอวัย

Chevala มีโปรแกรมเพื่อชะลอความเสื่อมในระดับเซลล์ แข็งแรงจากภายในสู่ภายนอก เพราะความเสื่อมของร่างกายนำมาซึ่งโรคต่างๆ เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคมะเร็งเป็นต้น

โปรแกรม ครึ่งวัน

( GLAM SKIN )

view detail
โปรแกรม 1 วัน

( BEAUTY SKIN )

view detail
โปรแกรม 3 วัน 2 คืน

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการฟื้นฟูร่างกายชะลอวัย

view detail
โปรแกรม 4 วัน 3 คืน

เหมาะสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ต้องการป้องกันหลอดเลือดให้แข็งแรงสูงสุด

view detail
โปรแกรม 8 วัน 7 คืน

เหมาะสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงหรือพบว่ามีภาวะไขมันในเลือดสูง ต้องการป้องกันหลอดเลือดให้แข็งแรงสูงสุด

view detail